Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm EnterSoft
Địa chỉ: 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 28 625.88.511 Email: info@entersoft.com.vn - entersoft.vn@gmail.com


PharMaSoft
- Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược.
- Dành cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế: GMP, GLP, GSP và ISO. Phần mềm PharMaSoft của chúng tôi ngoài các yêu cầu quản lý cơ bản đối với một doanh nghiệp (Tài chính kế toán, Báo cáo thuế, Kho, Mua hàng, Bán hàng, Công nợ, Tài sản công cụ, Báo cáo quản trị…) thì còn quản lý được các yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp ngành dược nhất là các doanh nghiệp ngành dược đạt các tiêu chuẩn quốc tế như GMP-WHO hay ASEAN, GLP, GSP và ISO
PharMaSoft
- Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược.
- Dành cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế: GMP, GLP, GSP và ISO. Phần mềm PharMaSoft của chúng tôi ngoài các yêu cầu quản lý cơ bản đối với một doanh nghiệp (Tài chính kế toán, Báo cáo thuế, Kho, Mua hàng, Bán hàng, Công nợ, Tài sản công cụ, Báo cáo quản trị…) thì còn quản lý được các yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp ngành dược nhất là các doanh nghiệp ngành dược đạt các tiêu chuẩn quốc tế như GMP-WHO hay ASEAN, GLP, GSP và ISO
Ví dụ một vài yêu cầu quản lý đặc thù như sau:
-Nguyên liệu, bao bì quản lý theo số lô, hạn dùng, độ ẩm, hàm lượng, số lô gốc, số biên bản tiếp nhận, số phiếu kiểm nghiệm, ngày kiểm nghiệm, nhà sản xuất, nước sản xuất…
-Thành phẩm quản lý theo số lô, hạn dùng, số phiếu kiểm nghiệm
-Hàng hóa quản lý theo số lô, hạn dùng, nhà cung cấp.
-Quản lý không chỉ khách hàng mà cả trình dược viên bán cho khách hàng đó
-Lên kế hoạch sản xuất từ đó tính được nhu cầu nguyên liệu, bao bì từ bộ định mức sản xuất (Định mức cho Lệnh pha chế, Lệnh đóng gói) từ đó so sánh với số liệu tồn kho phần mềm sẽ cho biết cụ thể số lượng nguyên liệu , bao bì thừa thiếu cần có cho kế hoạch này để có thể chủ động nguồn nguyên liệu bao bì phục vụ sản xuất.
-Sau khi lập phiếu tiếp nhận, P. Kiểm nghiệm sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm và nhập kết quả kiểm nghiệm vào phiếu tiếp nhận để bộ phận kho biết dựa vào đó lập nhãn tiếp nhận & nhập kho hay trả lại khách hàng.
-Tự động tính số nhãn chấp nhận, nhãn biệt trữ khi lập phiếu tiếp nhận nguyên liệu, bao bì
-Cài các công thức sản xuất dược phẩm và sử dụng các công thức này lên lệnh pha chế, lệnh đóng gói phục vụ sản xuất thuốc.
-Tính bù hàm lượng, độ ẩm, hay UI cho các công thức sản xuất theo các lô nguyên liệu hiện có trong kho.
-Tham chiếu số lượng tồn kho theo lô trực tiếp tại thời điểm xuất kho bất kỳ.
-Cài công thức phân mẻ nguyên liệu và sử dụng nó để in các nhãn cấp phát nguyên liệu.
-Theo dõi cảnh báo các nguyên liệu đến hạn kiểm lại
-Mặc dù chỉ nhập liệu một lần nhưng khi cung cấp thêm ngày thực xuất phần mềm cho phép theo dõi cả tồn kho sổ sách lẫn tồn kho thực tế.
-Theo dõi hạn dùng của thành phẩm
-Theo dõi công nợ chi tiết đến từng hóa đơn & số ngày nợ của hóa đơn. Có thể tổng hợp công nợ theo số ngày nợ quá hạn bất kỳ theo từng khách hàng, theo miền, đối tượng khách hàng.
-Không chỉ theo dõi công nợ khách hàng mà còn theo dõi công nợ trình dược viên bán cho các khách hàng đó. Tự động phân bổ số tiền khách trả cho các hoá đơn còn nợ lâu nhất, nếu trả thừa tự động ghi nhận lại để phân bổ cho các hoá đơn mua sau này.
Công nghệ
PharmaSoft được viết bằng ngôn ngữ lập trình C#.NET 2005 trong bộ Visual studio 2005 (công nghệ .NET Framwork 2.0) và cơ sở dữ liệu MS SQL SERVER 2005. Rõ ràng đây là các công nghệ mới, phổ biến hiện nay và dễ dàng nâng cấp khi các phiên bản sau của chúng phát hành và đi vào ổn định.
PharmaSoft được ra đời dựa trên kinh nghiệm về tổ chức thiết kế, lập trình, nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp…đúc kết được trong quá trình phát triển phần mềm quản lý, phần mềm kế toán cho nhiều doanh nghiệp từ hàng chục năm trước đây với các ngôn ngữ lập trình phổ biến lúc đó như Foxpro, Visual Foxpro…
Việc kết hợp giữa hiểu biết nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp và công cụ lập trình mới hiện đại tạo cho PharmaSoft có nhiều ưu điểm vượt trội như độ bảo mật cao, độ tin cậy, nhanh, linh hoạt, dễ sử dụng, dễ bảo trì…và đặc biệt hơn cả là nó đáp ứng được các yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Đó là mục tiêu quan trọng nhất mà tất cả các phần mềm quản lý phải hướng đến.
Chúng tôi có qui trình quản lý chất lượng riêng của mình, các sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng đều phải trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá với những bộ dữ liệu mẫu và dữ liệu thực tế. Các tiêu chí quan trọng khi kiểm tra, đánh giá sản phẩm là độ chính xác, tin cậy, tốc độ, tính dễ sử dụng, có dễ nâng cấp, bảo trì hay tích hợp với các sản phẩm khác hay không…
Nhờ sử dụng công nghệ lập trình .Net của Microsoft và cách lập trình hướng đối tượng nên PharmaSoft dễ dàng tích hợp cũng như nâng cấp khi có yêu cầu và tính tương thích cũng rất cao.Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng sản phẩm tốt nhưng công tác hỗ trợ khách hàng không tốt thì dần dần sản phẩm đó cũng khó tồn tại nên chúng tôi luôn luôn quan tâm chăm sóc khách hàng của mình bằng nhiều hình thức khác nhau từ trực tiếp cho đến gián tiếp.
EnterErp
EnterErp là phần mềm quản trị dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, phân phối, thương mại… Nó bao gồm nhiều modul tích hợp lại nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của một doanh nghiệp từ quản lý tài chính kế toán, thuế, kho, mua hàng, bán hàng, công nợ, hợp đồng, tài sản công cụ… cho đến modul hợp nhất dữ liệu, hợp nhất báo cáo từ các công ty thành viên.
EnterErp phát triển dựa trên triết lý mô phỏng đời sống thực tế nên người sử dụng dễ tiếp cận, dễ hiểu nên cũng dễ dàng sử dụng và làm chủ nó, điều khiển nó phục vụ cho công việc của mình. Với cách thiết kế và viết riêng của mình, phần mềm của chúng tôi tạo cho khách hàng nhiều tiện ích khi nhập liệu cũng như tạo các báo cáo, lọc dữ liệu. Đúng như tên gọi sản phẩm EnterErp, khách hàng chỉ cần: “Enter là biết, muốn biết chỉ cần Enter”
EnterERP
EnterERP là phần mềm quản trị dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, phân phối, thương mại… Nó bao gồm nhiều modul tích hợp lại nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của một doanh nghiệp từ quản lý tài chính kế toán, thuế, kho, mua hàng, bán hàng, công nợ, hợp đồng, tài sản công cụ… cho đến modul hợp nhất dữ liệu, hợp nhất báo cáo từ các công ty thành viên.
EnterERP phát triển dựa trên triết lý mô phỏng đời sống thực tế nên người sử dụng dễ tiếp cận, dễ hiểu nên cũng dễ dàng sử dụng và làm chủ nó, điều khiển nó phục vụ cho công việc của mình. Với cách thiết kế và viết riêng của mình, phần mềm của chúng tôi tạo cho khách hàng nhiều tiện ích khi nhập liệu cũng như tạo các báo cáo, lọc dữ liệu. Đúng như tên gọi sản phẩm EnterERP, khách hàng chỉ cần: “Enter là biết, muốn biết chỉ cần Enter”
Việc sử dụng EnterERP đem lại cho khách hàng nhiều lợi ích trước hết đó là toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được quản lý theo một qui trình thống nhất, các thành viên trong doanh nghiệp được phân công một số công đoạn của qui trình và tự chịu trách nhiệm về các công việc của mình. Điều đó bắt buộc họ luôn luôn phải làm tốt công việc của mình vì nếu chậm trễ họ sẽ làm ảnh hưởng đến cả toàn bộ qui trình vận hành như một dây chuyền sản xuất này.
Thứ hai việc toàn bộ các hóa đơn chứng từ đều được lập trên máy giúp cho doanh nghiệp lúc nào cũng có sẵn dữ liệu để nhanh chóng tạo ra các báo cáo phân tích giúp cho người có trách nhiệm trong doanh nghiệp đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời…Các lợi ích cụ thể mà EnterERP mang lại là:
-Việc nhập liệu nhanh chóng, ít sai sót do EnterERP cho tạo lập một bộ danh mục phong phú và các trường dữ liệu trong form nhập liệu được ràng buộc chặt chẽ với nhau.
-Các dữ liệu được tích hợp dùng chung và có phân quyền chặt chẽ giúp cho việc khai thác dữ liệu dễ dàng trong phạm vi của từng thành viên được cho phép.
-Việc tính toán và lập các báo cáo nhanh chóng và linh hoạt theo nhiều yêu cầu khác nhau nhờ bộ lọc dữ liệu theo từng trường dữ liệu trên form hiển thị. Việc sử dụng form hiển thị báo cáo cũng giúp cho người sử dụng thực hiện việc truy xuất đến tận các chứng từ chi tiết và ngược lại (Drilldown). Việc sử dụng form hiển thị báo cáo cũng giúp việc lập một báo cáo theo nhiều khoảng thời gian khác nhau mà không cần người sử dụng phải vào ra menu nhiều lần.
-Đối với các báo cáo thông dụng EnterERP cho phép người sử dụng tự cài đặt công thức tính toán hoặc chọn lựa nguồn dữ liệu để lấy giúp cho việc lập báo cáo linh hoạt và không cần phải lập trình lại khi doanh nghiệp hoặc nhà nước có yêu cầu thay đổi cách tính toán các báo cáo này.
-EnterERP có một số công cụ cho phép việc lấy dữ liệu từ các nguồn khác như excel…giúp cho người nhập liệu tốn ít công sức và tránh sai sót như lấy các bảng sao kê từ trang web ngân hàng, các chứng từ ghi sổ lập trước từ excel…vào làm các chứng từ báo nơ, báo có ngân hàng, chứng từ ghi sổ trong phần mềm mà không phải mất công nhập liệu…
Công nghệ
EnterERP được viết bằng ngôn ngữ lập trình C#.NET 2005 trong bộ Visual studio 2005 (công nghệ .NET Framwork 2.0) và cơ sở dữ liệu MS SQL SERVER 2005. Rõ ràng đây là các công nghệ mới, phổ biến hiện nay và dễ dàng nâng cấp khi các phiên bản sau của chúng phát hành và đi vào ổn định.
EnterERP được ra đời dựa trên kinh nghiệm về tổ chức thiết kế, lập trình, nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp…đúc kết được trong quá trình phát triển phần mềm quản lý, phần mềm kế toán cho nhiều doanh nghiệp từ hàng chục năm trước đây với các ngôn ngữ lập trình phổ biến lúc đó như Foxpro, Visual Foxpro…
Việc kết hợp giữa hiểu biết nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp và công cụ lập trình mới hiện đại tạo cho EnterERP có nhiều ưu điểm vượt trội như độ bảo mật cao, độ tin cậy, nhanh, linh hoạt, dễ sử dụng, dễ bảo trì…và đặc biệt hơn cả là nó đáp ứng được các yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Đó là mục tiêu quan trọng nhất mà tất cả các phần mềm quản lý phải hướng đến.
Chúng tôi có qui trình quản lý chất lượng riêng của mình, các sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng đều phải trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá với những bộ dữ liệu mẫu và dữ liệu thực tế. Các tiêu chí quan trọng khi kiểm tra, đánh giá sản phẩm là độ chính xác, tin cậy, tốc độ, tính dễ sử dụng, có dễ nâng cấp, bảo trì hay tích hợp với các sản phẩm khác hay không…
Nhờ sử dụng công nghệ lập trình .Net của Microsoft và cách lập trình hướng đối tượng nên EnterERP dễ dàng tích hợp cũng như nâng cấp khi có yêu cầu và tính tương thích cũng rất cao.
Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng sản phẩm tốt nhưng công tác hỗ trợ khách hàng không tốt thì dần dần sản phẩm đó cũng khó tồn tại nên chúng tôi luôn luôn quan tâm chăm sóc khách hàng của mình bằng nhiều hình thức khác nhau từ trực tiếp cho đến gián tiếp.
EnterAccount
Enter Account là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
Enter Account có các phân hệ nghiệp vụ thông thường dành cho một doanh nghiệp:
1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay
2. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
4. Kế toán hàng tồn kho
5. Kế toán TSCĐ, Công cụ dụng cụ
6. Theo dõi khoản mục chi phí
7. Báo cáo thuế
8. Kế toán tổng hợp
EnterAccount
Enter Account là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
Enter Account có các phân hệ nghiệp vụ thông thường dành cho một doanh nghiệp:
1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay
Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay dùng để theo dõi thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay.
Lập Phiếu thu, Phiếu chi, … trên máy.
Lập Sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tài khoản...
2. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Phân hệ Kế toán mua hàng dung để theo dõi việc nhập hàng từ nhà cung cấp và công nợ phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã mua.
Lập Phiếu nhập hàng.
Lập Báo cáo mua hàng, Sổ chi tiết công nợ, Sổ tổng hợp công nợ phải trả.
3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Lập hóa đơn trên máy.
Lập Báo cáo bán hàng, Sổ chi tiết công nợ, Sổ tổng hợp công nợ phải trả
4. Kế toán hàng tồn kho
Lập phiếu di chuyển nội bộ và lấy các phiếu nhập, phiếu xuất từ các phân hệ mua hàng, bán hàng…
Lập Thẻ kho, Báo cáo nhập xuất tồn
5. Kế toán TSCĐ, Công cụ dụng cụ
Nhập tăng tài sản, nhập giảm tài sản, nhập điều động tài sản.
Lập Bảng khấu hao tài sản cố định, Bảng phân bổ công cụ dụng cụ
6. Theo dõi khoản mục chi phí
Cho phép theo dõi các khoản mục chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn dữ liệu lấy từ các phân hệ khác.
7. Báo cáo thuế
Lập các báo cáo thuế đầu vào, đầu ra theo mẫu qui định của nhà nước từ các nguồn dữ liệu đã nhập ở các phân hệ như phiếu nhập, phiếu chi, hóa đơn…
Cho phép chuyển số liệu qua phần mềm HTKK của Tổng cục thuế một cách tự động.
8. Kế toán tổng hợp
Lập các phiếu kế toán, tạo các bút toán kết chuyển…
Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo tài chính. Chuyển số dư, khóa dữ liệu.


X If you can't get it up use
Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Anh Vũ Tiến Đông-Kế toán trưởng Công ty CP Dược Phẩm 3/2 - FT-Pharma:
“Trước khi hợp tác với Công ty EnterSoft, FT-Pharma đã từng hợp tác với một đối tác khác để triển khai ERP nhưng không thành công. Nguyên nhân chính trong thất bại khi triển khai ERP là khả năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, tổng hợp, hợp tác và thực hiện của nhà cung cấp chưa được tốt. Đặc biệt trong ngành Dược phẩm với những yêu cầu quản lý đặc thù như: nhiều địa điểm kinh doanh cần tổng hợp số liệu, quản lý số lô, hạn dùng, hạn tái kiểm, báo cáo thời hạn sử dụng của nguyên liệu và thành phẩm, định mức nguyên liệu sử dụng theo hàm lượng và độ ẩm, quản lý doanh thu bán hàng theo khách hàng, loại khách hàng, mặt hàng, trình dược viên, khu vực . . .
Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và am hiểu sâu các nghiệp vụ trong ngành dược của EnterSoft, sau một năm triển khai, chúng tôi chính thức đưa phần mềm PharMaSoft vào sử dụng từ năm tài chính 2011. PharMaSoft là một công cụ quản lý hiệu quả giúp chúng tôi tổng hợp chính xác, kịp thời số liệu và cung cấp các báo cáo phân tích là cơ sở cho việc ra quyết định của chúng tôi trong quản lý kinh doanh một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.”
Chị Trịnh Bích Dung-Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc tài chính Công ty CP Dược Phẩm 2/9 - Nadyphar:
“Công ty chúng tôi đã gắn bó với nhà cung cấp phần mềm EnterSoft hơn 15 năm nay. Khởi nguồn từ khi phần mềm còn chạy trên hệ điều hành DOS. Phần mềm của EnterSoft chạy ổn định trong hệ thống mạng, tổng hợp được số liệu ở nhiều góc độ như quận huyện, tỉnh, vùng, miền, khu vực…hoặc các hình thức phân loại khác theo yêu cầu của công ty. Phần mềm giúp quản lý được số lô, hạn dùng, hạn tái kiểm và các báo cáo thời hạn sử dụng của nguyên vật liệu cũng như thành phẩm. Dịch vụ hậu mãi của Entersoft rất tốt, vui vẻ, nhiệt tình đáp ứng nhanh các yêu cầu thay đổi của công ty.”
Anh Hoàng Thế Bắc – Kế toán trưởng Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha:
“Thời gian qua chúng tôi đã tìm kiếm phần mềm quản lý doanh nghiệp ngành dược phẩm và khảo sát nhiều nhà cung cấp phần mềm khác nhau. Khi tiếp xúc với EnterSoft chúng tôi nhận thấy đây là công ty có năng lực và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm dược phẩm cũng như phần mềm PharMaSoft dành cho các công ty dược phẩm của họ là phù hợp với yêu cầu của chúng tôi vì vậy chúng tôi đã ký hợp đồng triển khai phần mềm PharMaSoft. Việc lựa chọn PharMaSoft của chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn.”
Anh Đoàn Minh Thiện – Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Bản Việt-VietCapital:
“Trước đây Chứng khoán Bản Việt-VietCapital sử dụng phần mềm của một nhà cung cấp nước ngoài nhưng không đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty. Vì vậy chúng tôi đã tìm kiếm đối tác để xây dựng phát triển phần mềm quản lý kế toán theo yêu cầu quản lý đặc thù. Sau ba tháng tìm kiếm chúng tôi chọn EnterSoft vì thấy họ là đơn vị có năng lực, chuyên phát triển phần mềm theo yêu cầu. Sau khi đưa vào sử dụng, phần mềm của EnterSoft đáp ứng tốt yêu cầu của công ty, chạy rất ổn định, dễ sử dụng, nhiều tiện ích như drilldown, lọc dữ liệu…hỗ trợ cho việc làm báo cáo, tìm kiếm thông tin nhanh chóng.”
Site map
Liên hệ kinh doanh
Mr Huấn : 0914.805.105
Yahoo

Mr Phúc : 0909.497.722
Yahoo
Liên hệ kỹ thuật
Mr Thắng : 0909.277.963
Yahoo

Mr Đông : 0983.183.186
Yahoo
Thống kê truy cập
Số lần truy cập: Google.Apis.Requests.RequestError Unknown metric(s): ga:avgTimeOnSite For details see https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/dimsmets. [400] Errors [ Message[Unknown metric(s): ga:avgTimeOnSite For details see https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/dimsmets.] Location[ - ] Reason[badRequest] Domain[global] ]
Số lượng khách truy cập:
Số lần truy cập trang:
Số trang / Lượt truy cập:
Thời lượng truy cập tr.bình:
Tỷ lệ Số trang không truy cập: %
% lượt truy cập mới: %
www.entersoft.com.vn © 2009 Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Sản phẩm | Khách hàng | Tuyển dụng | Liên hệ